Vietnam English Korea
Phiên dịch

BIÊN PHIÊN DỊCH

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc

Dịch thuật ngôn ngữ Tiếng Hàn, phiên dịch Tiếng Hàn các sự kiện, hội nghị, tháp tùng, khảo sát thị trường, MC tiếng Hàn

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Dịch thuật ngôn ngữ Tiếng Anh, phiên dịch Tiếng Anh các sự kiện, hội nghị, MC tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Dịch thuật ngôn ngữ Tiếng Trung, phiên dịch Tiếng Trung các sự kiện, hội nghị

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật

Dịch thuật ngôn ngữ Tiếng Nhật, phiên dịch Tiếng Nhật các sự kiện, hội nghị

Ngoại ngữ khác

Ngoại ngữ khác

Dịch thuật các ngôn ngữ khó khác, phiên dịch các ngôn ngữ khó cho các sự kiện, hội nghị

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

  • ORION
  • CGV
  • Red Sun
  • Han
  • Hose
  • Kita
  • Sam Sung
  • KRX
  • LG