Thuê xe

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE

Limousine Hyundai Solati 9 Chỗ

Limousine Hyundai Solati 9 Chỗ

Cho thuê xe Limousine Hyundai Solati 9 Chỗ đời 2022

Thuê xe 4 chỗ

Thuê xe 4 chỗ

Cho thuê xe du lịch 4 chỗ đời mới, chất lượng cao

Thuê xe 7 chỗ

Thuê xe 7 chỗ

Cho thuê xe du lịch 7 chỗ đời mới, chất lượng cao

Thuê xe 16 chỗ

Thuê xe 16 chỗ

Cho thuê xe du lịch 16 chỗ đời mới, chất lượng cao

Thuê xe 29 chỗ

Thuê xe 29 chỗ

Cho thuê xe du lịch 29 chỗ đời mới, chất lượng cao

Thuê xe 35 chỗ

Thuê xe 35 chỗ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ đời mới, chất lượng cao

Thuê xe 45 chỗ

Thuê xe 45 chỗ

Cho thuê xe du lịch 45 chỗ đời mới, chất lượng cao

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

  • ORION
  • CGV
  • Red Sun
  • Han
  • Hose
  • Kita
  • Sam Sung
  • KRX
  • LG