Vietnam English Korea

Các Sự Kiện Đã Thực Hiện

2021 KTPA VIETNAM ONLINE EXPORT CONSORTIUM TPHCM

2021 KTPA VIETNAM ONLINE EXPORT CONSORTIUM TPHCM

Nhằm mục đích giao lưu, tạo ra các cơ hội phát triển thị trường với các đối tác Việt Nam. Ngày 21/10/2021 Hiệp Hội Công Viên Công Nghệ Hàn Quốc (Korea Technopark Association) phối hợp cùng World Federation of Overseas Korea Traders Associations HCM Chapter (OKTA HCMC) tổ chức hội thảo kết nối giao thương B2B Online với chủ đề:

“2021 KTPA VIETNAM ONLINE EXPORT CONSORTIUM TPHCM”


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU


Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

  • ORION
  • CGV
  • Red Sun
  • Han
  • Hose
  • Kita
  • Sam Sung
  • KRX
  • LG